Temel İstatistik Bilgisi

951istatistik

1)İstatistik nedir

Öncelikle istatistik ne anlama geliyor onu tanımlayalım.Arkadaşlar istatistik sayısal gerçeklerin toplanması,düzenlenmesi,analizi ve yorumlanmasıyla uğraşan bir yönetim bilimidir.Toplanan bu veriler,kolayca mantıklı sonuçların çıkarılabilmesi için çizelge veya grafikler şeklinde belirli biçimlerde sınıflandırılarak düzenlenir.

2)İstatistik kaça ayrılır?

İstatistik 2’ye ayrılır bunlardan biri tanımlayıcı istatistik bir diğeri ise yorumlayıcı istatistiktir.Bunların tanımına gelecek olursa tanımlayıcı istatistik nedir onu kavrayalım öncelikle.Tanımlayıcı  istatistik düzensiz biçimdeki birçok sayısal verinin düzenlenmesini belirli yöntemlerle anlamlı hale dönüştürülmesi yöntemidir.Yorumlayıcı istatistik bir örnek üzerinden istatistik tahminlerde bulunma yorumlama  kısacası parametreleri tahmin etmektir.

3)Değişken

Teksel gözlemlerle ölçülen araştırma konusu herhangi bir özelliğe değişken denir.Bir istatistikte birden çok değişken olabilir.Eğer üzerinde çalışılan değişken sayısal değilse buna nitelik veya kalitatif değişken(doğum yeri,göz rengi vb.)
sayısal ise(otomobilin yaşı,üretilen parçanın kütlesi) gibiyse kantitatif veya mümerik değişken adını alır.

4)Veri

Hepimizin İngilizceden bildiği data manasına gelir.Analiz ve yorumlama için kullanılan bilgilere kısaca Veri denir.

                           Tanımlayıcı istatistikler

                 Merkezi Eğilim ölçüleri                                                                        

*Ortalama(Aritmetik ort,Ağırlıklı ort,Geometrik ort,Harmonik ort)
*Medyan(Ortadaki değer)
*Mod(En çok tekrarlanan değer)

                Dağılım Ölçüleri

*Açıklık(En yüksek deger-En düşük d.)

*Yatıklık Ölçüleri

*Basıklık Ölçüleri

*Varyans(kareler ortalaması)

*Standart Sapma

Yazıma son verirken Standart Sapma hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum.Örneğin aylık ortalama işçi maaşlarının aynı olduğu iki işletmede hesaplanan standart sapma değerleri, s1=7.8 Tl/ay ve s2 =10.2 TL/ay ise bu işletmelerden birinci işçi grubu ücretlerinin daha stabil yani fazla bir sapması olmadığını ve buradaki işçilerin diğer işletmedekilere göre daha güvende olduklarını söyleyebiliriz.Sonuç olarak Standart Sapmanın fazla olması güvensizlik hissi verir.Bir sonraki yazılarımızda görüşmek üzere sağlıcakla kalın…

This article has 1 comments

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir